• Edwin Lemke

8 Learning Tips - Mazedonian Version


Истражувањата го спроведуваат вашиот начин на обука

8 најефикасни совети за учење базирани на мозокот


Истражувањата го спроведуваат вашиот начин на обука

Не постои само едно научно истражување кое "докажува" дека мозочните принципи се најдобриот начин за споделување информации. Но постојат многу истражувања кои можат да се спроведат за да се вклопат во вашата предвидена теорија и може да постојат мали работи што ги правите затоа што тие функционираат.

Значи, постојат неколку студии и единечни набљудувања кои можат убаво да се вклопат на вашиот начин на обука и на вашите лични намери – чувствувајте се слободни да искористите некои од нив.


Поттикнете љубопитност

Делот од мозокот што е поврзан со очекувањата на награда од она што го постигнале, е активиран од љубопитноста.

Доколку луѓето се чувствуваат задоволни со она што го постигнале со нивната љубопитност и паметат подобро, тогаш е подобро да се зголеми љубопитноста. Ова значи дека може да се користат изненадувачки информации или неочекувани метафори за да се привлечете вниманието кон некоја тема.

Или создадете чувство на мистерија со приказна, но чувајте ја клучната информација и откријте ја на крајот.

Експериментирајте со започнување вежба или активност без објаснување зошто го правите тоа – тоа може да ја подобри меморијата на луѓето за учење.


Давајте позитивни инструкции

Добивањето негативни инструкции како што е "да не се користи овој метод" се чини дека го зголемува интересот за користење на методот – па дури и да го добиете спротивното од она што имате намера да го добиете.

Кога давате инструкции, кажете им на луѓето што сакате да направат, а не она што го обидувате да го избегнете. Можеби несвесно испраќате пораки до луѓето пред да дојдат на вашите состаноци, часови или работилници или кога ќе заминат, кои се во директна спротивност со она што сакате да го научат.

Конструктивно искористете го процесот на информирање за да ги пренесете клучните пораки.


Формирајте на социјални групи

Социјалните услови влијаат на нашиот мозок на повеќе начини. Всушност, лошите социјални состојби, изолацијата или социјалниот "пораз" се во корелација со помалку мозочни клетки. Затоа, размислете за тоа да дозволите случајни социјални групации за само 10-20 % од денот, и освен тоа, користете и насочени и планирани, различни социјални групации со менторство, тимови и пријатели.

Намалете го стресот

Хроничниот стрес води до сериозни ризици по здравјето, учењето и однесувањето. Ова влијае на присуството, меморијата, социјалните вештини и учењето. Некој стрес е добар, но хроничниот или акутниот стрес е многу лош за однесувањето и учењето.

Научете ги учениците подобро да се справат со вештини, да ја зајакнат физичката активност и менторството. Овие активности го зголемуваат чувството за контрола над животот, што го намалува стресот. А ова може и да го намали влијанието на стресот.

Споделете на само 4 делови

Истражувањата покажуваат дека нашиот капацитет за меморија содржи само два до четири делови од информациите – затоа што мозокот брзо се преоптоварува.

Обучувајте постепено, пренесете го учењето и на крај одморете го мозокот. Доколку се пренесат премногу содржини, не можат да се запаметат и затоа не може да се научат. Затоа потребни се паузи, одмор и прекини.

Преглед на содржината

Не е одредено колку знаење поседуваат учесниците, но лесно може да се провери нивното моментално знаење. Секој пат кога учениците ја прегледуваат содржината, тие може да го променат своето знаење. Без преглед на содржината тие имаат помала веројатност да се потсетат на своето учење.

Ова значи дека наставниците треба да користат неколку стратегии за постојано подобрување на знаењето со текот на времето, наместо да претпоставуваат дека нешто научиле и дека знаењето е зачувано. Користете тестови за проверка и формирај групи за учење со партнерите.


Бидете свесни за илузијата за поседување на знаење

Учениците доста често имаат "илузија за поседување на знаење". Не е невообичаено за учениците да не се свесни за она што не го знаат. Бидете свесни за она што уште треба да се научи или што е потребно за да се развие вештина која е позната како метапознавање и е дел од надминување на илузијата за поседување на знаење.

Задачата на наставникот е да даде конструктивен и прецизен фидбек и да поставува прашања кои што се повторуваат и се лесни за да се открие илузијата. - само доколку “знаењето” е навистина важно. Некои возрасни лица, се разбира, не мора или не сакаат да знаат – ним им е доволен и преглед. Во ваков случај, обуката можеби повеќе наликува на презентација…


Внимателно повторувајте

Многу е неефикасно само да се повторува истата содржина одново и одново. Истражувањата покажуваат дека масивна пракса не е толку ефикасна доколку се мешаат и менуваат работите, па затоа е потребно да се прекинат повторувања и да се симулира пронаоѓање на начин кој е сличен на случајната и разновидната природа на реалните предизвици.

· Пракса за вашите сесии за пребарување со временски простор помеѓу сесиите.

· Алтернативни теми или различни задачи за подобрување на способноста да се споредуваат сличностите и разликите преку различни ситуации и различни решенија.

30 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Imprint

Edisonallee 8
53125 Bonn
Bundesrepublik Deutschland
Firmenart:
Freiberufler nach § 18 EStG
St. Nr. 206 5190 0407
Gerichtsstand Bonn
Fon: +49 (0) 17 18 15 6503
info[at]edwin-lemke[dot]de

COPYRIGHT
Der Inhalt dieser Websites darf nicht kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden. Die Verbreitung ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Edwin Lemke gestattet und nur in Verbindung mit Quellenangabe zulässig. Die Fotos auf meiner Internetseite sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. 

KEINE HAFTUNG
Diese Website wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann ich für die Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen nicht garantieren. Ich schließe jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, aus, sofern nicht Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nachweisbar geltend gemacht werden kann. Die Seiten dienen nur der allgemeinen Information des abrufenden Internet-Nutzers.Alle kostenfreien Angebote sind unverbindlich. Ich behalte es mir vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung das Angebot zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung einzustellen.

VERLINKTE SEITEN
Ich weise darauf hin, dass ich keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf der gesamten Edwin Lemke Website einschließlich aller Unterseiten.

DATENSCHUTZRICHTLINIE
Edwin Lemke hat das Recht, die vom Kunden zur Verfügung gestellten Daten elektronisch zu speichern und zu verarbeiten. Eine Löschung der Daten bedarf der Schriftform. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist für die Durchführung des Vertrages erforderlich. Ich weise darauf hin, dass die Nutzung der Internet-Kommunikationsmöglichkeiten keine absolute Vertraulichkeit garantiert. Verwenden Sie für vertrauliche Informationen die Post.

© 2018 by Edwin Lemke

Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir ein besonderes Anliegen. Ich verarbeite Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informiere ich Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen meiner Website. 

Kontakt mit mir

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit mir aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren.

Sie erreichen mich unter folgenden Kontaktdaten:

Edwin Lemke
Edisonallee 8
53125 Bonn
017 18 15 6503
info@edwin-lemke.de